Úvod
Obce
Kľúče
 

ZUBRA, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36669652

Deň zápisu: 31.8.2006

Praznov 81
Považská Bystrica
01701

Vložka 36475/R, oddiel Sro

 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Vedenie účtovníctva
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
 • Automatizované spracovanie dát
 • Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie práce
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
 • Administratívne práce
 • Poradenská činnosť v oblasti turistiky
 • Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Baliace činnosti
 • činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Grafické práce na počítači
 • Public relations - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou
 • Kopírovacie a rozmnožovacie práce
 • Správa počítačových sietí
 • Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová činnosť- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Inzertná činnosť
 • Prieskum trhu a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
 • Technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
 • Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • činnosť organizačného a ekonomického poradcu
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďaľšiemu prevádzkovateľovi živnosti a jeho predaj /veľkoobchod/
 • Producenská činnosť v oblasti videotvorby so súhlasom autora
 • Finančný leasing - leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných poradcov
 • Leasingová spoločnosť v rozsahu voľných živností
 • Producentská činnosť v rozsahu videotvorby
 • Poradenská činnosť v oblasti médií, marketingu a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
 • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spjených so správou nehnuteľností a majetku, správa budov
 • Poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a marketingu
 • Prenájom a leasing motorových vozidiel a strojov v rozsahu voľnej živnosti
 • Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
 • Maloobchod ­ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 • Producentská činnosť v oblasti hudby
 • Výroba audio, video záznamov okrem činností v zmysle autorského zákona
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
 • Reklamné a propagačné služby v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (v oblasti stavebníctva)
 • Leasingová činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 • Reklamné, propagačné činnosti v rozsahu voľných živností
 • Výroba audiovizuálnych programov, reklamných šotov, okrem činností v zmysle autorského zákona
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 • Automatizované spracovanie údajov a ich prenos
 • Obstarávanie služieb spojených so správou budov
 • Automatické spracovanie údajov
 • Úprava verejnej zelene
 • Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - Agentúrna činnosť
 • Public relations - zabezpečovanie služieb v oblasti styku s verejnosťou
 • Prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 • Sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Konzultačná činnosť v oblasti marketingu
 • Reprografická a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná, inzertná činnosť a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy personálu
 • Poradenstvo v oblasti marketingu
 • Prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov bez obsluhujúceho personálu
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
 • Obstarávanie služieb spojených s nehnuteľnosťami
 • Reklamná a propagačná činnosť - výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
 • Predaj kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
 • Agentúrna a producentská činnosť v oblasti videotvorby
 • činnosť organizačných a podnikateľských poradcov
 • Marketing, reklama a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Technicko-organizačné zabezpečenie konferencií, kurzov, seminárov
 • Umývanie motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
 • Fotokopírovacie a rozmnožovacie služby
 • Sprostredkovateľská, obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prípravné práce pre stavbu - búracie, kopacie a sekacie práce v rozsahu voľnej živnosti
 • Automatizované spracovanie údajov a tvorba databáz
 • Automatizované a manuálne spracovanie údajov a dát
 • Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
 • Vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
 • Prenájom motorových vozidiel v rozsahu voľných živností
 • Kúpa výpočtovej techniky a príslušenstva na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/: výpočtová technika
 • Producentská činnosť v oblasti video tvorby a hudobnej tvorby
 • Sprostredkovateľská služba v rozsahu voľných živností
 • Reklamná a propagačná činnosť a organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


ekonóm, stavba, účtovníctvo, rekonštrukcia, prieskum, vzdelávanie, veľkoobchod, faktoring, dlh, reklama, vydavateľstvo, obstarávanie, automatizácia, stroje, softvér, čistenie, tvorba, administratíva, balenie, grafika, kopírovanie, lízing, marketing, televízia, školenie, sprostredkovanie, zemné, reprografika, poradenstvo, exteriér, rekonštrukcie, trh, maloobchod, podnikanie, forfaiting, propagácia, nehnuteľnosti, dáta, zariadenia, predaj, upratovanie, autor, turistika, obaly, ekonomika, rozmnožovanie, siete, leasing, správca, producent, semináre, stavebníctvo, výkop, hudba, údaje, analýza, tovar, poradca, agent, interiér, vymáhanie, inzercia, reality, počítače, prenájom, turizmus, cestovanie, xerox, financie, video, kurzy, výkopy, automatika, agentúra, výroba, údržba, peniaze, budovy, videotvorba, kamera, búranie, správa, majetok